Avoxa banner

AVOXA - Voimakas - Helppo - Luotettava

AVOXA on syys- ja kevätvehnän, rukiin ja ruisvehnän viljelijöiden ensisijainen valinta hukkakauran ja juolavehnän torjuntaan Lisäksi se on erinoimainen muita heinämäisiä rikkakasveja vastaan ja torjuu myös useita eri levelehtisiä rikkakasveja. 

Avoxa

 VOIMAKAS
Kahden eri tavalla vaikuttavan tehoaineen yhdistelmän ansiosta AVOXA on erittäin tehokas vaihtoehto hukkakauran ja juolavehnän, sekä useiden muiden rikkakasvien  torjuntaan kevät- ja syysvehnä-, ruis- sekä ruisvehnäviljelyksiltä.  

Avoxa

 HELPPO
AVOXA on helppokäyttöinen, koska siinä kaksi eri tehoaineitta on valmiiksi samassa purkissa. Se ei myöskään tarvitse erikseen lisättäviä kiinnitteitä tai suoja-aineita seokseen, vaan myös ne ovat kätevästi mukana samassa purkissa 

Avoxa

  LUOTETTAVA
Toimii myös alhaisissa lämpötiloissa ja eri ilman- ja maan kosteusoloissa. Nopea imeytyminen rikkakasveihin takaa että AVOXA on sateenkestävä alle tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

AVOXA on rikkakasvien torjuntaan käytettävä kasvinsuojeluaine, jossa yhdistyy kaksi tehoainet-ta: Pyroksulami (ALS-inhibiittori) HRAC ryhmä B, sekä AXIALista ja SWIPEstä tuttu Pinoksadeeni (ACCase-inhibiittori) HRAC ryhmä A. 

Tuoteprofiili

Tehoaineet33,3 g/l pinoksadeeni
8,3 g/l pyroksulaami
8,3 g/l Cloquintocet-mexyl (suoja-aine)
Formulaatioemulsiokonsentraatti (EC)
Vaikutustapalehtien kautta, systeeminen
Käyttökohteetsyys- ja kevätvehnä, ruis, ruisvehnä
Käyttöajankohtakevät, kasvuaste BBCH 22–32
Käyttömäärä1,35 l/ha – 1,8 l/ha vallittsevan rikkakasvitilanteen mukaan. Tarvittaessa voidaan yhdistää muun rikkakasvien torjunta-aineen kanssa määrällä 1,35 l/ha (ks. tarkemmat tiedot tiedot kohdasta tehotaulukko ja tankkiseokset) 
HRAC-luokitusA + B

AVOXA imeytyy rikkakasveihin lehtien kautta, josta tehoaineet kulkeutuvat rikkakasvin kasvupistee-seen. Kahden eri vaikutustavan tehoaineen yhteisvaikutuksella rikkakasvin solujen jakautuminen ja kasvin kasvu estetään. 

Koska vaikutus tapahtuu lehtien kautta, pitää torjuttavien rikkakasvien (mm. hukkakaura) olla käsittelyhetkellä orastunut.  

Rajoitukset:

Valmisteella on pohjavesirajoitus, minkä vuoksi sitä  ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankin-takäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytet-tävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluai-neella käsittelemätön suojavyöhyke. Valmisteen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. 

AVOXA ei rajoita seuraavan vuoden viljelykasvivalintaa. Mikäli kasvusto joudutaan rikkomaan,  voi siihen kylvää viljaa heti jos maa muokataan vähintään 20cm syvyyteen tai 50 vrk:n jälkeen jos maa muokataan 5cm syvyyteen. Syysviljan ja syysrapsin voi syksyllä kylvää normaalisti samana vuonna AVOXA lla käsitellylle lohkolle.

Kaikki yhdessä purkissa

Muut markkinoilla olevat juolavehnän ja hukkakauran samanaikaiseen torjuntaan tarkoitetut rikkakasvien torjunta-aineet ovat myynnissä useamman eri purkin yhdistelminä tai vähintäänkin niiden joukkoon pitää itse sekoittaa kiinnite kasvinsuojeluruiskua täytettäessä. 

Syngentan tekemän tuotekehityksen johdosta AVOXA yhdistää nämä kaikki yhteen ja samaan purkkiin. Ruiskun täyttö helpottuu, kun käytössä on vähemmän erilaisia tuotteita.

Lisäksi muiden valmisteiden kohdalla eri purkkien sisältämät määrät eivät mene aina tasan ja rikkakasviruiskutusten jälkeen varastoon pitää viedä takaisin puolikkaat tai lähes tyhjät purkit kasvinsuojeluaineita tai kiinnitteitä. AVOXAn kohdalla vastaavaa ei tapahdu ja joustavat käyttömäärät välillä 1,35 – 1,8 l/ha auttavat sovittamaan käytön niin että koko purkki tulee käytettyä helpommin tyhjäksi. Toki jos haluat olla käyttömäärän ja kustannusten suhteen tarkka, niin avattu purkki säilyy oikein varastoituna käyttökelpoisena seuraavan vuoteen. 

Verranne valmisteet vaativat useamman tuotteen ja/tai kiinnitteen sekoituksen

Avoxa

Innovatiivinen nestemäinen EC-formulaatio

Avoxa

 Kahden tehoaineen valmis seos

Avoxa

 Kaikki tarvittavat kiinnitteet ja suoja-aineet samassa purkissa

Avoxa

 Ei enää ylijääneitä purkin pohjia sekoituksen jälkeen 

Avoxa

 Nopea sateenkesto ja tehokas imeytyminen kasviin

Avoxa

Ainutlaatuinen yhdistelmä

  • (kaksi eri vaikutustavan omaavaa tehoainetta, jotka tehoavat yhdessä optimaalisesti hukkakauraa ja juolavehnää vastaan)
Avoxa

Erinomainen heinämäisten rikkakasvien torjunnassa

  • (torjuu myös mm. kylänurmikan, luohon, raiheinät ja kattarat
Avoxa

 Laaja teho levelehtisiin rikkakasveihin

  • (Tehokas tärkeimpiä viljan rikkakasveja vastaan, esim. ohdake, saunakukka, matara, pihatähtimö, savikka ja pelto-orvokki)
Avoxa

  Säästä riippumaton vaikutus

  • (toimii luotettavasti myös viileissä lämpötiloissa, nopea sateenkesto)
Avoxa

Monipuoliset tankkiseokset

  • (Rikkakasviaineet, kasvunsääteet, tautiaineet, tuholaisaineet ja lehtilannoitteet)
Avoxa

 Joustavat käyttömäärät

  • (Käyttömäärä torjuttavan rikkakasvin mukaan)
Avoxa

 Hellävarainen seuraavalle viljelykasville

  • (ei rajoituksia seuraavan viljelykasvin valinnassa)

Syysvehnä, kevätvehnä, ruis ja ruisvehnä

Avoxa