AVOXA - Heinämäiset rikkakasvit


Suomessa huomio viljojen rikkakasvien torjunnassa kiinnittyy enimmäkseen leveälehtisiin rikka-kasveihin, hukkakauraa ja juolavehnää lukuunottamatta. Kuitenkin myös Suomesta löytyy useampia muita heinämäisiä rikkakasveja, jotka aiheuttavat sadonmenetyksiä. 

Meillä tunnetuimmat heinämäiset rikkakasvit ovat juolavehnä ja hukkakaura. Hukkakauran torjunnas-ta on säädetty erikseen laki hukkakauran torjunnasta. Juolavehnä kehittää nopeasti tiheitä pesäkkeitä pellolle tukahduttaen viljakasvit ja vaikeuttaen puintia.

Tunnista heinämäiset rikkakasvit – Hukkakaura ja juolavehnä

Hukkakauran ja juolavehnän onnistunut torjunta vaatii korkeaa tehokkuutta kyseisiä rikkakasveja vastaan. Avoxa tarjoaa markkinoiden parhaan tehon hukkakauraa vastaan, Axialin ja Swipen tapaan yli 97% tehokkuuden hukkakauraan.

Juolavehnän torjunnassa Avoxa antaa saman tehon kuin muut markkinoilla olevat viljan valikoivat juolavehnän torjunta-aineet, pitäen juolavehnän kurissa puintiin asti.

Avoxa

Tunnista heinämäiset rikkakasvit – Muut rikkakasvit

Hukkakauran ja juolavehnän aiheuttamat haitat ovat suurelle osalle viljelijöistä tuttuja. Mutta myös muut heinämäiset rikat aiheuttavat haittaa ja sadonmenmetyksiä. Heinämäiset rikkakasvit eivät aina erotu viljapellosta yhtä hyvin kuin leveälehtiset, mutta myös heinämäisten rikkakasvien kohdalla, lajista riippuen, jo muutama yksilö neliöllä aiheuttaa 5% sadonmenetyksen.

Muita yleisiä heinämäisiä rikkakasveja Suomessa ovat luoho, eri kattalajit ja raiheinät. Muualla Euroopassa suuria ongelmia aiheuttava rikkapuntarpää on vielä Suomessa harvinainen, mutta erityisesti silmällä pidettävä rikkakasvi.

Avoxa

Alla olevassa taulukossa on kuvattu mikä lukumäärä tiettyä rikkakasvia yhdellä neliöllä aiheuttaa vehnälle 5 % aleneman satotasossa verrattuna siihen että pelto on rikkakasveista puhdas.

Latinankielinen nimiRikkakasviRikkakasvien lukumäärä kpl/m2 aiheuttaa 5% sadonmenetyksen
Avena fatuaHukkakaura 5
Lolium perenne Raiheinä 9
Alopecurus myosuroidesRikkapuntarpää 13
Elytrigia repensJuolavehnä 15
Apera spica-ventiLuoho 15
Bromus sterilisHietakattara 40
Poa annuaKylänurmikka >50

Lähde: Syysvehnä, UK 2008 (The Scottish Agriculture College, 2008. Management of Grass Weeds in Winter Cereals. ISSN 0142 7695.)

Kun tavoitellaan hyvää satoa, on pelto pidettävä puhtaana myös heinämäisistä rikkakasveista. Avoxan avulla varmistat että hukkakauran ja juolavehnän lisäksi myös muut heinämäiset rikkakasvit pysyvät aisoissa.