Avoxa - Herbisidiresistenssi eli torjunta-aine kestävyys

Avoxa brand banner

Avoxa
 Herbisidiresistenssi, eli rikkakasvien kestävyys torjunta-aineita vastaan on yleistyvä ongelma myös Suomessa. 

Resistenssillä tarkoitetaan rikkakasvien kykyä selviytyä hengissä torjunnasta, joka olisi normaalioloissa tappanut sen. Kasvinsuojeluaineiden kohdalla resistenssi tarkoittaa pahimmillaan että tietyt tehoaineet tai kokonainen tehoaineryhmä eivät enää tehoa resistenssin kehittäneisiin rikkakasvilajeihin. 

Avoxa
 Kasvinsuojeluaineiden kohdalla rikkakasvien resistenssin syntymistä voi estää käyttämällä torjunnassa eri tavalla rikkakasveja vastaan vaikuttavia  tehoaineita. Helpoiten tämä onnistuu kun  käytetään tuotetta, joka on kahden tai useamman eri vaikutustavan tehoaineen valmis seos.

Eri valmisteita on myös vaihdeltava vuosittain. Älä käytä samaa valmistetta useita vuosia peräkkäin.

Aineiden käyttömäärän tulee olla ohjieden mukainen. Liian alhaisen käyttömäärät johtavat helpommin resistenttien rikkakasvien syntyyn.

Muita keinoja herbisidiresistenssin ehkäisemiseen ovat:

Monipuolinen viljelykierto, joka mahdollistaa laajemmin erillaisten kasvinsuojeluaineiden käytön. 

Rikkakasvimäärän hillitseminen sopivalla muokkaustavalla

Avoxa

Avoxa auttaa torjumaan resistenssin

Avoxa auttaa paremmin taistelemaan erityisesti heinämäisten rikkakasviuen herbisidiresistenssiä vastaan verrattuna valmisteisiin, joissa käytetään vain yhden tehoaineryhmän aineita. Se sisältää jo valmiiksi samassa purkissa kahta eri tehoaineitta eri ryhmistä: pyroksulami (ALS-inhibiittori) HRAC ryhmä B, sekä pinoksadeeni (ACCase-inhibiittori) HRAC ryhmä A

Lisäksi Avoxa noudattaa perusperiaatetta herbisidiresistenssin hallinnassa, jonka mukaan resistenssin kehittymistä voidaan viivästyttää mahdollisimman paljon käyttämällä erilaisten vaikutustapojen yhdistelmää (tässä tapauksessa HRAC A + HRAC B) samalla kertaa. Yhdistelmäkäytöllä on etuja verrattuna yksittäisten aineiden käyttöön sekä eri aineiden vuorotteluun eri kasvukausina.

Avoxa

Syngentan oman heinämäisten rikkakasvien resistenssin kehitystä seuranneen tutkimuksen tulosten mukaan rikkakasvien torjunta-aineiden oikealla käyttömäärällä on suuri vaikutus resistenssin torjunnassa. Tämä voidaan päätellä siitä, että herbisidiresistentin helpommin kehittävien rikkakasviyksilöiden eloonjääminen lisääntyy usein erittäin voimakkaasti, kun käyttömäärät alittavat pienimmän sallitun käyttömäärän.

Liian pienien torjunta-ainemäärien toistuva käyttö on yksi syy metabolisen resistenssin kehittymiseen, jossa rikkakasvi pystyy hajoittamaan tehoaineen ennen sen vaikutusta. Avoxa yhdistää kaksi tehoainetta, joissa on suuri määrä vaikuttavia aineita, mikä estää metabolisen resistenssin kehittymisen.

Kaikissa populaatioissa on hyvin erilaisia torjunta-aineherkkyyksiä. Jotkin kasvit tai lajit reagoivat vaihtelevammin kuin toiset.

Avoxa - Kaikissa populaatioissa on hyvin erilaisia torjunta-aineherkkyyksiä. Jotkin kasvit tai lajit reagoivat vaihtelevammin kuin toiset.